WELCOME TO THE MüSLüMANLAR?N SEYAHAT AL??VERI?I ENDEKSI 2015

MasterCard ve CrescentRating'in bir ba?ka ortak çal??mas? olan Müslümanlar?n Seyahat Al??veri?i Endeksi 2015 (MTSI), 40 ana uluslararas? al??veri? destinasyonunun performans?na dayanarak Müslüman turistlerin al??veri? ve yemek davran??lar?n? ve harcamalar?n? analiz etmeyi hedeflemektedir.

Click here to Download your copyBack